I. Kompletná výstavba
 II. Inžinierske poradenstvo
III. Stavebný dozor
I. Kompletná výstavba
A) Realizácia stavebných prác HSV:
 • Bytové, občianske a priemyselné stavby
 • Realizácia stavieb na kľúč: novostavby, rekonštrukcie, dostavby, nadstavby
 • Rekonštrukcie bytov, balkónov
 • Zemné práce vrátane ručných výkopov v najťažších podmienkach, ručná úprava plání zjazdoviek
 • pre osiatie trávy
 • Murárske práce
 • Betonárske práce
 • Búracie práce - asanácie - demolačné práce - aj ručne: rýchlo a kvalitne
 • Oplotenia - pletivové, premac, prefabrikované, atypické
 • Výstavba tenisových kurtov
 • Kopané studne
 • Pokládka zámkovej dlažby
 • Zatepľovacie systémy
 • Sadové úpravy s projektom vrátane súvisiacich zemných prác
 • Ostatné práce HSV - zabezpečované subdodávateľským spôsobom
 • B) Stavebné práce PSV:
 • Špeciálne tesárske práce, konštrukcie krovov striech
 • Kompletné strechy; pri rekonštrukcii zabezpečuje firma aj statické posúdenie a zabezpečenie
 • krovu, prípadne objektu
 • Ostatné práce PSV - zabezpečované subdodávateľským spôsobom

 • II. Inžinierska činnosť
  Radu môžete dostat zadarmo !
 • Inžinierska činnosť spočíva v poradenstve v štádiu vypracovania projektu - jeho pripomienkovanie
 • z hľadiska objednávateľa a zhotoviteľa
 • Poradenstvo počas výstavby až po prebratie hotového diela od zhotoviteľa
 • Zabezpečenie verejnej kolaudácie
 • Praktické vytýčenie objektov pred započatím zemných prác, porealizačné zamerania

 • III. Stavebný dozor
  ... je pravá ruka objednávateľa pri realizácii jeho investičných zámerov.
 • Praktická kontrolná činnosť počas realizácie stavebných prác
 • Kontrola správnosti rozpočtov stavieb
 • Určovanie optimálnej ceny diela vzhľadom na miestne podmienky výstavby
 •