Firma vznikla 12.6.2003. Pri realizácii stavebných prác využíva viac ako 20-ročné skúsenosti svojich pracovníkov v stavbárskom fachu.

Rok 2003
 • Oprava striech -  
 • Quiltex a.s. LM - prevádzka Bratislava
  Majiteľ: Ing. M. Šiarnik
 • Hydroizolácia striech -  
 • Quiltex a.s. LM - prevádzka Bratislava
  Majiteľ: Ing. M. Šiarnik
 • Byt Petrášová -  
 • LM - úplná prerábka bytu - len práca
  Investor: Petrášová
 • Oplotenie -  
 • Ing. Blažec - Lipt. Mikuláš
 • Komín bytovky -  
 • Bobrovec - pre Dollis
  Stanislav Lisý
 • Slovenská sporiteľňa Lipt. Hrádok    
 • - bankomat
  - oprava suterénu
    investičné oddelenie: Ing. Mrázik
 • Krov staničnej reštaurácie Lipt. Mikuláš -  
 • Robstav v.d. LM
  Hološ Vladimír
 • Opravné práce -  
 • Byt v Lipt. Mikuláši
  Mudr. Záthurecká


  Rok 2004
 • Slovenská sporiteľňa a.s., Lipt. Mikuláš -  
 • opravné práce na pobočke v LM a LH
  investičné oddelenie: Ing. Mrázik
 • Kopaná studňa -  
 • Demänová
  Ing. M. Sazima
 • Dollis -  
 • stavebné úpravy pri rekonštrukcii striech
  Stanisalv Lisý
 • Tenisový kurt -  
 • Demänová
  Ing. M. Sazima
 • Rekonštrukcia strechy RD -  
 • Bramac - Hybe
  M. Kúdola
 • Tatralandia -  
 • Murárske práce pre Robstav v.d. LM
  Investor: Interwood
 • Odvodňovacie systémy plôch zjazdoviek -  
 • Ski Jasná Nízke Tatry a.s.
  Ing. R. Andrášik
 • Hypernova Pezinok -  
 • VDS ZIPP Bratisalva
  Vytýčenie a technické zabezpečenie správnosti realizácie zemných prác a násypov spodnej stavby pre GTB, a.s. Lipt. Hrádok
  Ing. V. Krč
 • Spevnené plochy a oplotenia -  
 • RD Ondrašová
  Ing. V. Krč
 • Kanalizačná prípojka k RD -  
 • Demänová
  V. Badlík
 • Drobné stavebné úpravy bytov v LM a okolí

 • Rok 2005
 • Podkrovie + opravné práce - QUILTEX a.s. Lipt. Mikuláš
 •         Majiteľ: Ing. M. Šiarnik: 0905-801 603
 • Tekelová, Klinková - sprchovacie kúty, Kunajová - kúpeľňa; I.kv. 2005
 •         Majiteľka: Tekelová: 0910-685 556
 • REINVEST Slovakia, s.r.o. - stavbyvedúci + stavebné práce
 •               - Polyfunkčný bytový dom, ul. Štúrova, Liptovský Mikuláš
            Majiteľ: Mgr. Inž. M. Wilkolek: 0048-602182307
 • Ing. Róbert Kasanický - rekonštrukcia RD v Lipt. Mikuláši
 •      Majiteľ: 0903-624 877
 • Johnson Controls int´l spol. s r.o. Martin - práce pre SLSP, a.s.
 •                Tech. riaditeľ: p. V. Moravčík: 0908-727 721
 • Práce pre DOLLIS v Lipt. Mikuláši
 •                Majiteľ: S. Lisý: 0905-622 885
 • Ing. Krč - oplotenie + studňa, Lipt. Ondrašová
 •                Majiteľ: Ing. Krč: 0903-406 867
 • Okresný súd v Lipt. Mikuláši - oprava prístrešku
 •                ved. súd. správy: Ing. Račková: 044-5522021
 • Práce pre BUDOMEX 2 - bytový dom Lipt. Mikuláš, Košice
 •                Majiteľ: Miroslav OŸóg, tel.: 0048-606 729 051
 • VÚB, a.s. - rekonštrukcia fasády v Lipt. Mikuláši
 •                Správca DP OSM: p. Ambrózyová, tel.: 0905-755 061, 044-55 03 219
 • VEREX ELTO, s.r.o. - sondy a oplotenie areálu - MAYTEX Lipt. Mikuláš
 •                Majiteľ: Ing J. Turek, tel.: 0903-715 802
 • SLSP, a.s. - rekonštrukcia filiálky MsP Lipt. Osada
 •                p. Kriváň, tel.: 02-58 506 058
 • Výpomocné práce pre firmu GARS, s.r.o
 •                Majiteľ: J. Lacko, tel.: 0903-554 839
 • Drobné stavby, objekty a výpomoce v Lipt. Mikuláši a okolí

 • Rok 2006
 • Cukráreň "VANILKA" +
 • penzión v Lipt. Hrádku pre firmu STAVTRANS
  Majiteľ: Stanislav Lisý - tel: 0905 622 885
 • Ing.Jaroslav Marek
 • "ZODPOVEDNÝ STAVBYVEDÚCI"

  na stavbách realizovaných na Slovensku

  poľskou stavebnou firmou

  F.B.U.H. BUDOMEX 2 - Miroslav OŸóg

  Ul. Bukowska 22 Skawina,

  tel.: 0048-604 420 953

 • POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM - 82 b.j.
 • Ul. Štúrova, Lipt. Mikuláš

 • BYTOVÝ DOM "ŠAŠVÁRKA" - 63 b.j.
 • Ul. Jánošíkova, Žilina

 • BYTOVÉ DOMY TERASA - 111 b.j.
 • Ul. Obrody, Košice
 • Rekonštrukcia kúpeľne v
 • Liptovskom Hrádku
  Majiteľ: Branislav Slosiar, Komenského 501, Lipt. Hrádok
 • SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, a.s.
 •      
 • Pobočka Ružomberok, Dončová 9
 • - s�ahovanie pobočky do nových priestorov

 • Pobočka Liptovský Hrádok
 • - oprava terasy

 • Pobočka Liptovský Hrádok
 • - oprava vstupného a bočného schodiska

            Ing. A. Mrázik tel. 0910-685 556

 • Pobočka Liptovský Mikuláš
 • - úprava časti priestorov prízemia
 • QUILTEX, a.s. Liptovský Mikuláš - opravné práce
 •     
 • Rekonštrukcia časti podkrovia hlavnej haly na archív

 • Rekonštrukcia časti južného prístavku na kanceláriu

 • Prípravné práce na pozemku

 •           Ing. Michal Šiarnik tel. 0905-801 603
 • GARS, s.r.o. - výpomocné stavebné práce
 •     Majiteľ: Jozef Lacko
 • Opravné práce VÚB, a.s. pre JOHNSON CONTROLS
 •     p. B. Ambrózyová
 • Dokončovacie práce na "Polyfunkčnom bytovom dome na ul. Štúrovej"
 •      v Liptovskom Mikuláši
       Ing. Patrik Haja
         
 • Rozšírenie odstavných stání

 • Búracie práce odstavných stání

 • Úprava výjazdovej rampy, oplotenie odstavných stání, dopravné značenie,

 •            vonkajšie obklady gresom, spevnené plochy pri trafostanici

 • Ukončovanie bytov v nadštandartoch
 • Úpravy terénu - stavba "Logistická centrála" ul. Priemyselná pre firmu
 •     VEREX ELTO, s.r.o.

  Ing. Vladimír Krč
 • STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO 
 •        
 • Prípravné + stavebné práce na garážach vo Vrbici

 •            Ing. S. Zuskin, CSc.
 • Stavebné úpravy pri rekonštrukčných prácach plochej strechy bytového domu
 •         v Krupine firmou IZOLSTAV Liprovský Mikuláš.
      Ing. Jozef Blaženec
 • BYTOVÝ DOM "ŠAŠVÁRKA" Žilina - 63 b.j.
 •           - preložka slaboprúdu, zabezpečenie stavebnej jamy,

    uskutočnenie zemných výkopových prác
      APARTMENT CAPITAL, s.r.o., Ing. J. Melichárková, tel.: 0907-712 148
 • Technická výpomoc pri inžinierskej činnosti a stavebné práce na stavbách
 •          uskutočňovaných firmou INŠTALATÉR Dušan Piatka, s.r.o. Liptovský Mikuláš
      Ján Bobrovčan, tel.: 0903-501 090
 • Stavebné úpravy nájomného domu v Liptovskom Mikuláši
 •    Ing. J. Šiarniková
 • Drobné stavby, objekty (garáže, rekonštrukcie kúpeľní, opravy komínov).

 • Rok 2007
 • DOLLIS Stanislav Lisý
 •     
 • stavebné práce na bytovke v Liptovskom Trnovci

 • Cestné stavby Lipt.Mikuláš Podspády

 • Prípravné práce na pozemku

 • Hypernova Lipt. Mikuláš

 • stavebné práce na RD v Lipt. Mikuláši a Závažná Poruba
 • BD LIPTOV,s.r.o.
 •     
 • dokončovacie stavebné práce na ,, Polyfunkčnom bytovom dome na Ul. Štúrovej"

 •           v Liptovskom Mikuláši
 • Ing. Laciaková Monika
 •     
 • stavebné a rekonštrukčné práce na prerábke bytového jadra

 •  
 • TATRASPOL Slovakia,s.r.o.
 •     
 • rekonštrukcia sociálneho zariadenia v administratívnej budove

 •           
 • NICOLAUS LEDER, s.r.o.
 •     
 • rekonštrukčné a stavebné práce v administratívnej budove

 •           Jaroslav Potfaj: 0903-830 640
 • SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, a.s.
 •     
 • pobočka Liptovský Mikuláš - úprava priestorov

 • oprava fasády
 • Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš
 •     
 • rekonštrukcia časti sociálnych zariadení a chodieb

 •           Interné oddelenie

            Stanislav Antás: 0904-346 133
 • Daňový úrad Liptovský Mikuláš
 •     
 • stavebné opravy a úpravy budovy • FILTRA Ing. Milan Droppa
 •     
 • búracie a murárske práce

 •           Ing. Milan Droppa: 0905-346 592
 • IZOLSTAV Ing. Jozef Blaženec
 •     
 • zrealizované opravné stavebné práce na vý�ahových šachtách

 •           bytových domov
      
 • zatepľovanie budov
 • MD - AIR,s.r.o.
 •     
 • stavebné práce na objekte firmy
 •     
 • Stanislav Gejdoš
 •     
 • technické poradenstvo na rodinnom dome s garážou
 •     
 • Drobné stavby, objekty (opravné práce, rekonštrukcie bytových jadier, atď).

 •                QUILTEX, a.s. Liptovský Mikuláš, CREDO agency,s.r.o.,

                 M.Mrázik, DS- autoservis

  Rok 2008
  • SLOVPANEL, a.s.

   stavebné práce na bytovkách v Lipt. Porúbke       

  • TATRASPOL Slovakia,s.r.o.

   rekonštrukcia  administratívnej budovy 

  • BAUMER spol. s r.o..

   stavebné práce 

  • NICOLAUS LEDER, s.r.o.

   rekonštrukčné a stavebné práce v administratívnej budove

  Jaroslav Potfaj: 0903-830 640       

  • ERMAAN, Marián Rúčka

   pobočka Liptovský Mikuláš - úprava priestorov 

  • Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš

   rekonštrukcia  sociálnych zariadení a chodieb v nemocnici - Interné oddelenie

  Stanislav Antáš: 0904-346 133       

  • DOLLIS Stanislav Lisý

  stavebné opravy a úpravy budovy

  • Mgr. Ján Bannert

   búracie práce + stavebný dozor 

  • SK LIPTOV, s.r.o.

   sadrokartónové práce 

  • IZOLSTAV Ing. Jozef Blaženec

                           zrealizované opravné stavebné práce na vý�ahových šachtách bytových domov

                  zatepľovanie budov 

  • Stanislav Gejdoš

   technické poradenstvo na rodinnom dome s garážou 

  • MD – AIR,s.r.o.

   opravné stavebné práce na objekte firmy 

  • Drobné stavby, objekty ,opravné práce, rekonštrukcie bytových jadier, atď.

  QUILTEX, a.s. Liptovský Mikuláš, CREDO agency,s.r.o.,

  M.Mrázik, DS- autoservis, + iní objednávatelia.


  Rok 2009
  • QUILTEX, a.s. Liptovský Mikuláš

   stavebné práce

          Ing. Michal Šiarnik: 0905-801603

  • MD – AIR, s.r.o. Liptovský Mikuláš

   rekonštrukcia  administratívnej budovy

         Ing. Milan Droppa: 0905-346592

  • TATRASPOL SLOVAKIA,s.r.o.

   stavebné práce

                 Jaroslav Potfaj: 0903-830 640

  • DOLLIS Stanislav Lisý

   rekonštrukčné a stavebné práce

                 0905-622885

  • NICOLAUS LEDER, s.r.o

   úprava priestorov

  Jaroslav Potfaj

  • Liptovská Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš

   rekonštrukcia  sociálnych zariadení a chodieb
   v nemocnici -  oddelenie

                 Stanislav Antáš: 0904-346 133 

  • FILTRA Ing. Milan Droppa

  stavebné opravy a úpravy budovy

                       Ing. Milan Droppa 0905-346592 

  • Ing. Jaroslav Papp – Dunajská Streda

  búracie práce + stavebný dozor chata Pribylina 

  • ERMAAN Marián Rúčka

  stavebné práce 

  • Vlastníci bytového domu Liptovský Mikuláš

  zrealizované opravné stavebné práce na bytovom dome 

  • Drobné stavby, objekty, opravné práce, rekonštrukcie byt.jadier, atď.

          iní objednávatelia.


  Rok 2010
  • TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s. Liptovský Mikuláš

   rekonštrukčné stavebné práce

                           Ing. Eva Jasičová: 0911-915 170              

  • QUILTEX, a.s. Liptovský Mikuláš

   rekonštrukcia   budovy

                           Ing. Michal Šiarnik: 0905-801603 

  • MD – AIR, s.r.o. Liptovský Mikuláš

    rekonštrukcia  administratívnej budovy

  Ing. Milan Droppa: 0905-346592

  • TATRASPOL SLOVAKIA,s.r.o.

            rekonštrukčné a stavebné práce

  Jaroslav Potfaj: 0903-830640 

  • HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. Liptovský Mikuláš

    úprava priestorov

   rekonštrukcia administratívnej budovy

  Ing. Andrej Devečka. 0903-801927 

  • Liptovská Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš

   rekonštrukcia  sociálnych zariadení a chodieb v nemocnici - oddelenie

  Stanislav Antáš: 0904-346 133

  • DOLLIS Stanislav Lisý

  rekonštrukčné a stavebné práce

  0905-622885 

  • Drobné stavby, objekty ,opravné práce, rekonštrukcie , atď.
  iní objednávatelia.


  Rok 2011
  • TATRY MOUNTAIN RESORTS,  a.s. Liptovský Mikuláš

  hrubá stavba Horskej Služby pod Priehybou

  opravné stavebné práce

          Ing. Eva Jasičová: 0911-915 17

  • QUILTEX, a.s. Liptovský Mikuláš

  opravné práce

  odstránenie objektu na Ul.A.Kmeťa

                          Ing. Michal Šiarnik: 0905-801603

  • MD – AIR, s.r.o. Liptovský Mikuláš

  rekonštrukcia  administratívnej budovydokončovacie práce

           Ing. Milan Droppa: 0905-346592

  • TATRASPOL SLOVAKIA,s.r.o.

          opravné stavebné práce a búracie práce

                  Jaroslav Potfaj: 0903-830640

  •  HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o. Liptovský Mikuláš

  vypratanie a úprava priestorov

  rekonštrukcia administratívnej budovy

  Ing. Andrej Devečka: 0903-801927

  • Liptovská Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš

  opravné stavebné práce: detské odd., interné odd.,
  stavebné úpravy na odd. laboratórnej medicíny,stavebné úpravy
  v budove polikliniky – rehabilitačné odd.

                    Stanislav Antáš: 0904-346 133

  • Drobné stavby, objekty , opravné práce, rekonštrukcie , atď.

                  iní objednávatelia
                  (
  Jurčová, Brezniak, Slovpanel a.s.,Marušiaková, Ludma, Hotelová Akadémia, Jurík atď.)


  Rok 2012
  •   TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s. Liptovský Mikuláš

                           ukončenie stavby horskej služby pod Priehybou v Jasnej

  •   TATRASPOL SLOVAKIA, s.r.o. Liptovský Mikuláš

                          opravné a rekonštrukčné stavebné práce

  •   INTES POPRAD, s.r.o.

              pracovisko v nemocnici v Liptovskom Mikuláši

  •   MD-AIR, s.r.o. Liptovský Mikuláš

                         skladová hala v Liptovskom Mikuláši

  •   ERMAAN Marián Rúčka Liptovský Mikuláš

                         predajňa NAPAPIJRI AUPARK v Košiciach

  •   Liptovská nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši

                         stavebné úpravy a opravné práce oddelení

  •   DOLLIS  Stanislav Lisý Liptovský Mikuláš

                         stavebné práce pri realizácii a opravách striech

  •   QUILTEX, a.s. Liptovský Mikuláš

              opravné práce

     ----------- aktualizácia 09/2012 -------------------